Visste du at din bedrift er ryggraden til norsk næringsliv?
Av nyetablerte foretak er kun 29,8% fortsatt aktive etter fem år!

Visste du at din bedrift er ryggraden til norsk næringsliv?

Av nyetablerte foretak er kun 29,8% fortsatt aktive etter fem år!  Kilde: SSB

Den gruppen bedrifter man vanligvis omtaler som små og mellomstore – dvs. bedrifter med 100 eller færre ansatte – utgjør over 99 prosent av alle aktive bedrifter, og står for om lag 70 prosent av verdiskapingen i privat sektor.

Fra bedriftseier og leder til en annen, forstår vi viktigheten av at tid er penger. Det gjelder å være selektiv, strukturert, samt vite hva man skal prioritere og sette bort til andre. I den sammenheng ønsker vi at du stiller deg selv følgende spørsmål:

 • Hvor flink er du til å effektivisere dine egen arbeidstid? 
 • Hvordan ligger du an med tanke på delegering av andre oppgaver til dine medarbeidere? 
 • Har du de nødvendige ressursene som skal til for å utvikle bedriften i riktig retning? 
 • Stoler du på at jobben blir gjort dersom du setter den bort, eller må du likevel se over?
 • Er nødvendig kompetanse på huset med tanke på digitale løsninger?
 • Hva er den minste endringen du har gjennomført de siste månedene med mest positivt resultat og hvorfor har denne endringen vært vellykket?
 • Hvordan måler du din verdiskapning som leder? 
 • Dersom du fikk sparken i morgen og styret satte inn en ny leder – hva ville denne personen ha gjort?
 • Hvilke målsettinger er det du egentlig arbeider etter? I hvilken grad kjenner organisasjonen disse målsettingene? Og, hva er egentlig den definerte strategien? Hvordan skiller denne strategien seg ut, slik at bedriften skaper en konkurransefordel i markedet?

Et godt tips som leder, er å skape en felles forståelse mellom intern servicestandard og økonomiske resultater. Er det et gap mellom disse? Dette er en av flere ting vi kartlegger i et innsiktsmøte. Vi vet at mange kan ha godt av å se ting i et fugleperspektiv, gjerne med friske øyne fra eksterne eksperter. Derfor tilbyr vi nå gratis og uforpliktende innsikt møte over videokonferanse eller hvor vi kan komme til deg. (NB! Vi har testet oss for Corona og tar samtlige forholdsregler). Her vil vi bl.a. sammen:

 • Kartlegge din/ deres nå- situasjon 
 • Avdekke evt. mangler/ behov og utfordringer i organisasjonen eller på individnivå
 • Få avklart dine/ deres faktiske behov på kort og lang sikt
 • Finne evt. GAP mellom servicestandard og økonomiske resultater
 • Gi konkrete tilbakemeldinger med gode innspill 
 • Finne retning for et evt. samarbeid videre

Stadig flere kunder som Sentrum Bygg og VVS Forum har sett verdien i denne type møter, etterfulgt av en workshop og strategi på gitt problemstilling. Vi avdekker dine/ deres utfordringer og peker på løsninger for mer effektivt fremdrift.

Hvordan ser kalenderen din ut fremover?

google-site-verification: googled443dbf839a611b5.html
Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.