Visuell identitet
En visuell identitet er ansiktet utad som inneholder for eksempel logo, grafiske elementer, fonter og farger

Har bedriften deres en visuell identitet?

Dere har helt sikkert drevet bedriften deres i mange år. Fra før markedet endret seg i mye større hastighet enn nå. Og har hvilt dere på tanken om at “alle kjenner meg”? Men nå som det stadig dukker opp flere konkurrenter, har dere merket at det er tøffere å være et naturlig første valg blant potensielle kunder? 

Å ha en visuell identitet er viktig! Både for dere internt og eksternt hos samarbeidspartner og kunder. Behovet for en enhetlig visuell identitet kommer når for eksempel en bedrift eller organisasjon ønsker å markere seg overfor kunder og medlemmer. Og når dere vil framstå tydelig og gjenkjennelig, enhetlig og velorganisert.

A

Hva er visuell identitet?

Kort oppsummert, er visuell identitet at det er en rød tråd i alt bedriften gjør, fra fargevalg og uttrykk på nettside, visittkort, fakturaer. Det er å tenke enhetlig i selve bildet på organisasjonens personlighet. Den skal binde sammen all kommunikasjon, eksternt og internt, til en helhetlig.

Det skal gå igjen som en rød tråd igjennom alt fra brevpapir, visittkort, e-postmeldinger, skrivebøker, mapper, hjemmesider, fakturaer. Og f. eks. innredningen av lokalene, kort sagt: Alt organisasjonen gjør og sender ut. Verdier og visjon skal komme til syne gjennom den visuelle identiteten. Den visuelle identiteten er selve bildet på organisasjonens personlighet.

Hva er visuell identiet?
  • Navnetrekk
  • Symboler
  • Farge
  • Logo
  • Typografi
  • Rød tråd i alt bedriften gjør og sender ut

Erfaring

For Affect Performance er visuell identitet et av de viktigste områdene vi jobber sammen med hos våre kunder. All annonsering og kommunikasjon vi gjør for våre kunder skal gjenspeile bedriftens verdier og visjon. Dette kommer til syne gjennom den visuelle identiteten. Design og strategi e derfor viktig før vi setter i gang med tiltakene som skal generere mer omsetning til bedriften.

Visuell identitet:
“Visuell identitet er bedriften deres sin stille abbassadør” 

Paul Rand

Elementer i en visuell identitet

Navnet

Bedriftens navn er utgangspunktet

Logo

Logoen er deres bedrifts varemerke eller kjennemerke. Selve symbolet til bedriftens egen identitet.  Den visuelle identiteten bygges rundt bedriftens logo.

Det som vi betegner som logo er bedriftens symbol utad og navnetrekk. Ofte en kombinasjon av disse. Det er logoen som gjør at potensielle kunder kjenner igjen utseende på annonser, visittkort, brevark, fakturaer og biler.

Avhengig av hvordan designprogrammet bygges opp, kan logoen blant annet utformes som et rent navnetrekk (typografisk logo), som et grafisk symbol (illustrativ logo), en kombinasjon av navnetrekk og symbol (kombinasjonslogo), eller en sammensmelting av de to elementene som en form (integrert logo).

Logoen skal fortelle folk hvem du er, hva du holder på med og hva du står for. Den er et kjennetegn som benyttes for å identifisere bedriften og deres ”produkt” overfor andre, samt å skille ”produktet” fra sine konkurrenters tilsvarende. Det vil si å gi organisasjonen en identitet utad som posisjonerer organisasjonen riktig i målgruppens bevissthet og skiller organisasjonen fra konkurrentene.

Skrifttype

Skrift typens hovedoppgave er å formidle et skriftlig budskap. Skriften må derfor i første rekke dekke praktiske behov som lesbarhet og tydelighet med hensyn til bruksområder. Ofte er den beste løsningen en kombinasjon av to kontrasterende skrifter. Typografien er en visuell fremstilling av vårt språk, vårt stemmeleie og vår uttrykksmåte.

Fargevalg

En farge kan i seg selv være en sterk identitets bærer. Samtidig har mange farger allerede en posisjon og et tematisk innhold som er definert av kultur og historie. Varme og kraftige farger brukes for eksempel ofte på matvarer, mens fargebruken i finansnæringen tradisjonelt er mer kald og reservert.

Strukturelt element

Det strukturelle elementet, også kalt «det femte element», er et ekstra grafisk element som understøtter de øvrige elementene som en sterk og dekorativ identitetsbærer. Dette elementet kan være alt fra mønster, dekor og former til fargesammensetninger og billedbruk.

VÅR PROSESS
1. Workshop

For å hjelpe dere best mulig med å lage en visuell identitet, må vi ha en workshop for å bli kjent med bedriftens målsetninger, verdier og visjoner.

2. Design og korrektur

Vår designer vil sette i gang med design og utforming av logoer, farger, skrifttyper symboler og andre viktige elementer slik at det kan implementeres.

3. Implementering

Når vårt design er ferdig og godkjent av dere, implementerer vi dette på nettside, visittkort, brevark, fakturaprogrammer, annonse bilder og sosiale meider .

google-site-verification: googled443dbf839a611b5.html
Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.